Bát tụ bảo Ngọc onyx (Đá Ruby+cốt thất bảo – TB01)

Liên hệ

Ý nghĩa: Sản phẩm Bát tụ bảo Ngọc onyx  mang nguồn năng lượng dương cực lớn , tăng cường dương khí, vượng khí.

Hotline