Cặp tỳ hưu thạch anh xanh 7,35kg – dài 22cm

Liên hệ

Ý nghĩa: Cặp tỳ hưu thạch anh xanh 7,35kg – dài 22cm chiêu tài, giữ lộc, giữ tiền của thường được đặt ở cửa hàng kinh doanh, phòng khách.

Hotline