Trụ đá Onyx đen T04 63cm – 8,9Kg

Liên hệ

Ý nghĩa: Trụ đá onyx đen t04 giảm năng lượng âm (năng lượng xấu) giúp lưu thông không khí trong nhà, gia tăng sức khỏe cho chủ sở hữu.

Hotline