Tượng Phật A Di Đà Bằng Bột Đá

Liên hệ

Ý Nghĩa : Ngài đưa con người thoát ra khỏi những khốn khổ của cuộc đời. Hướng về những cái thiện, tránh những cái ác trong cuộc sống.

Hotline