Vòng tay đá thạch anh tóc đen size hạt 17mm

Liên hệ

Ý nghĩa: Sản phẩm này đã có hàng ngàn năm dưới mặt đất, nên nó đã tích tụ tinh hoa của đất trời. Nên khi sử dụng sản phẩm sẽ để tạo ra nguồn từ trường đặc biệt thu hút những nguồn khí tích cực.

Hotline